Gezin van Egbert Meijerink en Janna van der Veen

Gezin van Egbert Meijerink
11-05-1760 Willem van der Veen, j.m. van Dalfsen, en Henrica Ophoff alhier, wonende in den Hardenberg
Datering: [1760] 11-05-1760 dtbboek: Ondertrouwboek 1708-1761 Pagina: 43 Bron: DTB Kerspel Hardenberg

Trouwboek Hardenberg 1790, den 4 decemb. Egbert Meijerink, j.m. uit den Hardenb. met Janna van der Veen, j.d. gewoont hebbende te Amsterdam en nu in den Hardenberg [hier getrouwd den 2 jan. 1791]
Trouwboek Zwolle 1760-05-10 – Den 10 meij (1760) – Willem van der Veen J.M. van Dalfsen en wonende alhier, met Hendrica Ophof J.D. van den Hardenberg – de proclamatien gaan mede op den Hardenberg, alwaar de selve zijn ingeschreven – den 31 Meij 1760 att. verleent om op den Hardenberg te mogen trouwen – Ondertr./tr. Zwolle, RBSO 732, f467.

doopboek Hardenberg 17 april 1767 Willem van der Veen en Hendrica Ophofs, Hardenberg Janna
Verwantschap tussen Janna van der Veen en Egbert Meijerink via tweede huwelijk Fenne Margriete Smit

Voor haar huwelijk heeft Janna een tijdje in Amsterdam gewoond, informatie daaromtrent ontbreekt. Janna is geboren in Hardenberg en het jaar na haar geboorte zijn ze verhuisd naar het Veer in de Meene Gramsbergen.

Veerhuis Ane 1832

In het contentieus rechterlijk archief van het vroegere Schoutambt Hardenberg lezen we: op 22 juli 1776 Erschenen in het gerigte Derk Jan Rustenberg, geadsisteerd met proc. J. van Riemsdijk, die hij in dezen tot zijn bediende is qualificeerende. Doende pandinge op en aan alle gerede goederen, actiën en crediten van Willem van der Veen, meijer op het Veerhuis te Ane, ten einde daaraan na afslag van alle bewijslijke tegenrekeningen en praetensien, welke de bepandede mogt vermeinen te hebben, kost en schadeloos te verhalen de somma van 72 guldens heenkomende van verlope pacht of huur van het veerhuis voornoemt, cum annexis van de jaaren 1774 en 1775 en waar van den comparant niet tegenstaande alle minnelijke interpellatum geen voldoening heeft kunnen obtineren. Hieruit kunnen we opmaken dat Willem van der Veen tenminste van 1774 t/m1776 de pachter van het Veerhuis was. Deze Willem van der Veen was oorspronkelijk afkomstig uit Dalfsen. Hij was in 1760 getrouwd met Hendrica Ophof uit stad Hardenberg. De eerste jaren van hun huwelijk woonden ze in Hardenberg, maar tussen 1767 en 1769 betrokken ze het Veerhuis in Ane. Dochter Janna werd namelijk in 1767 nog geboren in Hardenberg, maar zoon Jannes in ’t Veerhuis.

Egbert Meijerink en zijn gezin zijn in Hardenberg gaan wonen, er waren 2 kinderen Hendrik en Willem. Denkbaar is dat schoonmoeder Hendrica van der Veen – Ophof  bij hun inwoonde:
Volkstelling 1795 Hardenberg In de Achter-Straat: pagina 06
Egbert Meijerink, klompmaker Egb. Meijerink vijf 5 akte nr 14

Er zijn nog vier kinderen geboren in Hardenberg aan de Achterstraat, waarschijnlijk nt 189, in elk geval woonde Hendrik daar in 1832.

Gezin van Willem Meijerink en Aaltjen Hutte
Achterstraat 189 woont Hendrik Meijerink in 1832 (Huidige Wilhelminaplein naast de dorpspomp en de Schakel)
OAT kadaster 1832 Hendrik woonde op nr 189
Stadspomp Hardenberg naast Achterstraat 189

Moeder Janna is overleden februari 1811 getuige het uittreksel der aangegeven lijken:

uittreksel aangegeven lijken 1811

Egbert bleef achter met 6 kinderen, de oudste net 19 en de jongste nog geen 2 jaar. Hij is op 10 juli 1812 getrouwd met Hermpjen Schutte, het huwelijk heeft niet lang geduurd, op 21 maart 1813 is Egbert gestorven, terwijl Hermpjen zwanger was van een zoon. Egbertus is geboren op 26 mei 1813 en na 2 dagen overleden.

notariëel repertorium 17-08-1814 Hermptje Schutte wed. Egbert Meijerink Hardenbergh verkoop rogge c.a.

Moeder Hermpje is na verloop van tijd vertrokken uit Hardenberg en 28 december 1815 in Zwolle getrouwd met Hermannus de Wilde. Daar is 9 mei 1818 een tweeling geboren: Egbert Albertus en Derkje. Hermpje, inmiddels Hermina genaamd, is 12-10-1857 in Zwolle overleden.

Met Willem Meijerink gaat onze familielijn verder.

doopboek Hardenberg 2 november 1794
1 november 1794 Egbert Meijrink en Janna van der Veen, Hardenberg Willem

Vader Egbert was klompenmaker en dekker in Hardenberg. Willem is gaan werken in Bergentheim, eerst als boerenknecht later als landbouwer getuige de aantekening op zijn huwelijksakte, Hij trouwt 28 mei 1819 in Hardenberg (Ambt) met Aaltjen Hutten, een boerendochter uit Bergentheim.