Gezin van Hendrik Geerdtsen de Raademaker

De gegevens van het gezin van Hendrik Geerdtsen de Raademaker zijn grotendeels met documenten onderbouwd. Of het doopbewijs van 1658 het juiste is, is niet helemaal zeker, maar de overige gegevens zijn zeker op ‘onze’ Hendrik van toepassing.

den 9 maij Hendrick, sone van Geerdt ten Holte Datering: [1658] den 9 maij dtbboek: Doopboek 1649-1666
Pagina: 27 Bron: DTB kerspel Gramsbergen

Uit trouwboek Gramsbergen 1668: den 12 april Geerdt Geerdtsen, sone van salige Geerdt ten Holte ende Lamme Heinen, dochter van emlenkem, wonende op der Scheere, sijn alhijr naer vertoninge harer attestatien van Hardenberch ende Emlenkem, int houwelijk bevestigt
Datering: [1668] den 12 april dtbboek: Trouwboek 1649-1691 Pagina: 113 Bron: DTB kerspel Gramsbergen

Op midwinter 1676 wordt Hendrik als lidmaat ingeschreven: Hendrik Geerdtsen timmerman in ’t Holthemerbroek
op Paesschen A(nn)o 1683 Fennetien Jansen van de Baene, huisvrouw van Hendrickk Gerreits int Holthemerbroeck

Een huwelijksakte van Hendrik en Fennetien is niet te vinden, wel de aantekening bij het lidmatenboek 1683: huisvrouw van Hendrick …


doopboek Gramsbergen (den) 16 januarij Gerreit, soone van Hendrik Geerdtsen Raademaeker int Holthemerbroeck
Datering: [1687] (den) 16 januarij dtbboek: Doopboek 1680-1691

Het oudste doopformulier van dit gezin is van Gerreit, 16 januari 1687 en zegt: soone van Hendrik Geerdtsen Raademaeker int Holthemerbroeck, de oudste vermelding van de ‘achternaam’ Raademaker later Rademaker of Ramaker van onze tak.


doopboek Gramsbergen 1689 21 april Gerreit, soon van de Raademaker int Holthemerbroeck
Datering: [1689] dtbboek: Doopboek 1680-1691

Deze Gerrit is de stamvader van onze tak Ramaker. Hij is getrouwd op 20 oktober 1720 in Uelsen Dld met Zwaantje Jansen :
Huwelijken van inwoners van Hardenberg en Gramsbergen te Uelsen 1715-1852
20-10-1720 Gerrid Henderix van Holtheim in ’t gerigte Hardenberg, en Zwenne Jans van de Balderhaer.
trouwboek Hardenberg 20-10-1720 Gerrid Henderix van Holtheim in ’t gerigte Hardenberg, en Zwenne Jans van de Balderhaer.


huwelijk Gerrit Hendriks en Zwaantje Jansen 20-10-1720

Gezin: Hendrik Gerrits Ramaker / Hillichje Gerrits Lamberts

Hendrik Gerrits Ramaker geboren in 1726 is het vierde kind van Gerrit en Zwaantje Ramaker. Geboren in ’t Holthemerbroek.


den … oct. (04) Hendrik, zone van Gerrijt Hendriks en Swaene in ’t Holthemerbroek
Datering: [1726] den … oct. dtbboek: Doopboek 1719-1734 Pagina: 41vo Bron: DTB kerspel Gramsbergen

Hendrik Gerrits Ramaker trouwt in mei 1751 met Hillichje Gerrits.

Huweljken Heemse 15-05-1751 Hendrik Gerrits j.m. uit ’t Holthemer Broek en Hillichje Gerrits wed. van Derk Jansen op ’t Heemserveen. Dese sijn den 6. Junij hier getrouwt.
Trouwboek Hardenberg 15 mei 1751 Hendrik Gerrits van het Holthemer Broek en Hille Lamberts wed. van het Heemserveen.

Hillechien Gerrits was eerder getrouwd met Derk Jansen:
Huwelijken Heemse 07-05-1747 Derk Janssen j.m. van Collendoorn wonende op ’t Heemserveen en Hillichje Gerrits j.d. op ’t Heemserveen. Dese sijn hier getrouwt. Uit de Volkstelling 1748 weten we waar ze woonden: Volkstelling 1748 Heemse de huijsen Gog
de man Jannes en de vrouw Jannegien en soon Derk en de vrouw Hillegien
Ze hadden een zoon Jan: doopboek Heemse 26 januari 1749 Derk Janssen en Hillichje Gerrits op ’t Heemserveen Jan
Derk is overleden voor 1751, over zoon Jan is verder niets bekend.

Het gezin van Gerrit en Hillichje krijgt 6 kinderen, waarvan de oudste twee geboren zijn in Heemserveen en de jongste 4 in Holthemerbroek. Kennelijk is het gezin rond 1755 teruggekeerd naar Holthemerbroek wellicht bij zijn broer Jan Gerrits Ramaker op het Ramakers. De doopindex van Hardenberg geeft een overzicht van de geboorteplaatsen:

doopindex Hardenberg

Hillichje is ca 1768 overleden, nadere informatie ontbreekt.


den 21 meij Hendrik Gerrits, weduwenaar van Holtheme, met Jannigjen Janssen, j.d. van ’t Aner-veen, eenigen tijd gewoond hebbende onder Gramsbergen (n. attest van Gramsbergen gebragt, getek. 24 junij 1769) [hier getrouwd den 25 junij] Datering: [1769] den 21 meij dtbboek: Ondertrouw- en Trouwboek 1762-1777
Pagina: 14 Bron: DTB Kerspel Hardenberg

25-06-1769 Hendrik Gerrits, wed(uw)naar van Hille Gerrits uit Holtheme, met Jennigjen Jansen, j.d. van ’t Anerveen, gewoond hebbende op den Oldenhoff onder deeze plaats, nadat zij hier ook hunne drie huwelijksvoorstellingen hadden gehad, zijn ten Hardenberg getrouwt.
Datering: [1769] 25-06-1769 dtbboek: Trouwboek 1754-1790, 1795-1802 Pagina: 44 Bron: DTB kerspel Gramsbergen


Gezin: Hendrik Gerrits Ramaker / Jannigjen Jansen (later Gieljans)

10 dito Janne, dogter van Jan Peters en Stijne Harms eheluiden op het Anerveen
Datering: [1748] 10 dito dtbboek: Doopboek 1735-1752 Pagina: 66vo Bron: DTB kerspel Gramsbergen
Niet duidelijk waar de achternaam Gieljan vandaan komt en wanneer deze voor het eerst is gebruikt.
Op de overlijdensakte van o.a. Jan: Vader Hendrik Ramaker Moeder Jennigjen Gieljans
Kan de naam van schoonzoon overgenomen zijn?

‘Onze tak Ramaker loopt verder via de derde zoon Hendrik, zie de volgende pagina:


doop Hendrik zv Hendrik Gerrits Rademaker 15-05-1774